Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Skuteckého 115/1, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42316685
Web:  http://www.verejnadoprava.sk/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Organizácia s cieľom efektívnejšej spolupráce medzi subjektami verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcovia samotných dopravcov, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v obore

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Organizácia s cieľom efektívnejšej spolupráce medzi subjektami verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcovia samotných dopravcov, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v obore
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná