All Market Actors

Information

Registered Address: Pri Rajčianke 2900/43 010 01 Žilina
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  51110369
Web:  https://www.idzk.sk
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

General Overview

Spoločnosť, ktorej cieľom je zjednodušenie dostupnosti dopravy pre občanov kraja, ktorí cestujú verejnou osobnou dopravou a využívajú na presun niekoľko druhov dopravy na jednej trase

Smart Mobility Activities

Príprava spustenia integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace úlohy a aktivity
Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)