Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  51110369
Web:  https://www.idzk.sk
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť, ktorej cieľom je zjednodušenie dostupnosti dopravy pre občanov kraja, ktorí cestujú verejnou osobnou dopravou a využívajú na presun niekoľko druhov dopravy na jednej trase

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Príprava spustenia integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace úlohy a aktivity
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)