All Market Actors

Information

Registered Address: Segnáre 1538/24, Bratislava 841 03
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  44678169
Web:  https://www.intelectric.sk
SK NACE:  Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

General Overview

Poskytovanie služieb a tovarov v oblasti inteligentných budov. Vypínače, audio a video, systém inteligentného ovládania.

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A