Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Segnáre 1538/24, Bratislava 841 03
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  44678169
Web:  https://www.intelectric.sk
SK NACE:  Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

Všeobecná charakteristika

Poskytovanie služieb a tovarov v oblasti inteligentných budov. Vypínače, audio a video, systém inteligentného ovládania.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A