All Market Actors

Information

Registered Address: Cukrová 2272/14, Bratislava 81399
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  31801412
Web:  https://www.itfitnesstest.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

General Overview

Profesné združenie domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A