Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Cukrová 2272/14, Bratislava 81399
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  31801412
Web:  https://www.itfitnesstest.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

Všeobecná charakteristika

Profesné združenie domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A