All Market Actors

Information

Registered Address: Matúškovo 913 , 92501 Matúškovo
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36242578
Web:  https://www.jasplastik.sk
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

General Overview

Výroba viacerých zložitejších a vačších komponentov do interiéru vozidla

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)