Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Matúškovo 913 , 92501 Matúškovo
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36242578
Web:  https://www.jasplastik.sk
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

Všeobecná charakteristika

Výroba viacerých zložitejších a vačších komponentov do interiéru vozidla

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)