All Market Actors

Information

Registered Address: Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  N/A
Web:  https://kinit.sk/index.php/site/index

General Overview

Nezávislý inštitút zaoberajúci sa výskumom int. technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (data science, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo)

Smart Mobility Activities

inteligentné energetické siete, informačná bezpečnosť

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A