Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  N/A
Web:  https://kinit.sk/index.php/site/index

Všeobecná charakteristika

Nezávislý inštitút zaoberajúci sa výskumom int. technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (data science, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo)

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

inteligentné energetické siete, informačná bezpečnosť

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A