All Market Actors

Information

Registered Address: Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  34125302
Web:  https://www.kios.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

KIOS, a.s. je spoločnosťou pôsobiacou na trhu IT zameranou na komplexné riešenia v oblasti vývoja a servisu informačných systémov a mobilných informačných systémov.

Smart Mobility Activities

Zabezpečenie virtuálneho kiosku pre Slovenskú poštu, Implemenácia riečných informačných služieb na Slovenskom úšeku Dunaja IRIS Europe
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A