Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34125302
Web:  https://www.kios.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

KIOS, a.s. je spoločnosťou pôsobiacou na trhu IT zameranou na komplexné riešenia v oblasti vývoja a servisu informačných systémov a mobilných informačných systémov.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zabezpečenie virtuálneho kiosku pre Slovenskú poštu, Implemenácia riečných informačných služieb na Slovenskom úšeku Dunaja IRIS Europe
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A