All Market Actors

Information

Registered Address: Mikovíniho 217/4, Trnava 91701
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  37840371
Web:  https://www.krr.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora. Ide o partnerstvo s potenciálom pre sieťovanie partnerov.

Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná