Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mikovíniho 217/4, Trnava 91701
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  37840371
Web:  https://www.krr.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora. Ide o partnerstvo s potenciálom pre sieťovanie partnerov.

Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná