All Market Actors

Information

Registered Address: Dolný Hričov 013 41
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  31643191
Web:  https://www.airport.sk
SK NACE:  Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností [68200]

General Overview

Verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu

Smart Mobility Activities

Letisko sa venuje rôznym inovačným spoluprácam, dôleťitá infraštruktúra a služby
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava