Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dolný Hričov 013 41
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31643191
Web:  https://www.airport.sk
SK NACE:  Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností [68200]

Všeobecná charakteristika

Verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Letisko sa venuje rôznym inovačným spoluprácam, dôleťitá infraštruktúra a služby
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava