All Market Actors

Information

Registered Address: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Štátny podnik
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35778458
Web:  https://www.lps.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v leteckej doprave [52230]

General Overview

Poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky založený v r. 2000 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava