Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Štátny podnik
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35778458
Web:  https://www.lps.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v leteckej doprave [52230]

Všeobecná charakteristika

Poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky založený v r. 2000 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava