All Market Actors

Information

Registered Address: Hlavná 14/194 900 89 Častá
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  47179767
Web:  https://maxone.sk/
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210], Obrábanie [25620]

General Overview

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky

Smart Mobility Activities

Predaj, servis a inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobily, prenájmom dieselagregátov a elektrocentrál a výroba, oprava a údržba elektrotechnických zariadení
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)