Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Hlavná 14/194 900 89 Častá
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47179767
Web:  https://maxone.sk/
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210], Obrábanie [25620]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Predaj, servis a inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobily, prenájmom dieselagregátov a elektrocentrál a výroba, oprava a údržba elektrotechnických zariadení
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)