All Market Actors

Information

Registered Address: Námestie obetí komunizmu 1 01131 Žilina
Slovensko
Legal Form:  Obec, mesto (obecný, mestský úrad)
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00321796
Web:  https://www.zilina.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Orgán územnej samosprávy zodpovedný za organizovanie dopravy na svojom území

Smart Mobility Activities

Vykonáva činnosti súvisiace s IM: Monitorovanie dopravy na križovatkách, preferencia MHD na križovatkách, sčítanie vozidiel v centrálnej mestskej oblasti, sčítanie cyklistov, inteligentné prechody
Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)