Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1 01131 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Obec, mesto (obecný, mestský úrad)
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00321796
Web:  https://www.zilina.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Orgán územnej samosprávy zodpovedný za organizovanie dopravy na svojom území

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vykonáva činnosti súvisiace s IM: Monitorovanie dopravy na križovatkách, preferencia MHD na križovatkách, sčítanie vozidiel v centrálnej mestskej oblasti, sčítanie cyklistov, inteligentné prechody
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)