All Market Actors

Information

Registered Address: Hlavná 48, Vráble 952 01
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36565911
Web:  https://www.miba.com/en/miba/
SK NACE:  Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia [25500]

General Overview

Výrobné technológie v oblasti trecích obložení pre prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky, strojné obrábanie, laserové vypaľovanie,výrobu nástrojov, oceľové disky pre stavebné stroje, automobilový a letecký priemysel

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)