Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Hlavná 48, Vráble 952 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36565911
Web:  https://www.miba.com/en/miba/
SK NACE:  Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia [25500]

Všeobecná charakteristika

Výrobné technológie v oblasti trecích obložení pre prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, traktorov a banskej techniky, strojné obrábanie, laserové vypaľovanie,výrobu nástrojov, oceľové disky pre stavebné stroje, automobilový a letecký priemysel

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)