All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské nivy 44/a, Bratislava 82715
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00686832
Web:  https://www.economy.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za oblasť hospodárskej politiky

Smart Mobility Activities

Podpora elektromobility, podpora plánov na využitie vodíka na pohon dopravných prostriedkov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná