Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava 82715
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00686832
Web:  https://www.economy.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za oblasť hospodárskej politiky

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Podpora elektromobility, podpora plánov na využitie vodíka na pohon dopravných prostriedkov
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná