All Market Actors

Information

Registered Address: Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  30845572
Web:  https://www.mod.gov.sk
SK NACE:  Obrana [84220]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy

Smart Mobility Activities

Zabezpečenie koordinácie strategickej mobility, taktiež vie poskytnúť svoje kapacity v rámci výskumu a vývoja, napr. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, ale aj iné. Sú štandardne zapojení do pripomienkovania prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci NDS
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A