Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  30845572
Web:  https://www.mod.gov.sk
SK NACE:  Obrana [84220]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zabezpečenie koordinácie strategickej mobility, taktiež vie poskytnúť svoje kapacity v rámci výskumu a vývoja, napr. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, ale aj iné. Sú štandardne zapojení do pripomienkovania prípravnej a projektovej dokumentácie v rámci NDS
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A