All Market Actors

Information

Registered Address: Stromová 2665/1 81330 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00164381
Web:  https://www.minedu.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný o.i. za oblasť stredných a vysokých škôl a vedy a výskumu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A