Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Stromová 2665/1 81330 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00164381
Web:  https://www.minedu.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný o.i. za oblasť stredných a vysokých škôl a vedy a výskumu

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A