All Market Actors

Information

Registered Address: Račianska 71, 81311 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00166073
Web:  https://www.justice.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy na úseku legislatívy

Smart Mobility Activities

Ústredný orgán štátnej správy na úseku legislatívy
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A