Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Račianska 71, 81311 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00166073
Web:  https://www.justice.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy na úseku legislatívy

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Ústredný orgán štátnej správy na úseku legislatívy
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A