All Market Actors

Information

Registered Address: Limbová 2, Bratislava 83752
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00165565
Web:  https://www.health.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný o.i. za oblasť organizácie záchrannej zdravotnej služby

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava