Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Limbová 2, Bratislava 83752
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00165565
Web:  https://www.health.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Ústredný orgán štátnej správy zodpovedný o.i. za oblasť organizácie záchrannej zdravotnej služby

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava