All Market Actors

Information

Registered Address: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  46328891
Web:  https://mobility-inovation.sk/
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129], Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

General Overview

Výroba autobusov

Smart Mobility Activities

MODULO elektrobusy. Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Use case:  Autonómna jazda s asisteciou
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)