Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46328891
Web:  https://mobility-inovation.sk/
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129], Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

Všeobecná charakteristika

Výroba autobusov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

MODULO elektrobusy. Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Prípad použitia (Use case):  Autonómna jazda s asisteciou
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)