All Market Actors

Information

Registered Address: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35919001
Web:  https://www.ndsas.sk; www.myto.sk; www.dialnicnenalepky.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave [52210]

General Overview

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, zabezpečenie spoplatnenia cestnej siete, údržba diaľnic a poskytovanie služieb pre bezpečné a pohodlné cestovanie

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)