Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35919001
Web:  https://www.ndsas.sk; www.myto.sk; www.dialnicnenalepky.sk
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave [52210]

Všeobecná charakteristika

Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, zabezpečenie spoplatnenia cestnej siete, údržba diaľnic a poskytovanie služieb pre bezpečné a pohodlné cestovanie

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)