All Market Actors

Information

Registered Address: Ilkovičova 2961/3 84104 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42365040
Web:  https://www.nacero.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

General Overview

Pracovisko zaoberajúce sa výskumom v oblasti priemyselnej, mobilnej a servisnej robotiky vybavené niekoľkými platformami robotov, na ktorých sa skúmajú nové metódy riadenia pohybu týchto robotov, využitie inovatívnych senzorických systémov, HRI rozhraní, ako aj iných oblastí zdanlivo nesúvisiacich s robotikou (napr. Psychológia, dizajn)

Smart Mobility Activities

Úspešný partner projektu Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY žiadateľa MATADOR Industries, a. s. z OPVaI
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Neurčené / N/A