Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 2961/3 84104 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42365040
Web:  https://www.nacero.sk
SK NACE:  Činnosti profesijných členských organizácií [94120]

Všeobecná charakteristika

Pracovisko zaoberajúce sa výskumom v oblasti priemyselnej, mobilnej a servisnej robotiky vybavené niekoľkými platformami robotov, na ktorých sa skúmajú nové metódy riadenia pohybu týchto robotov, využitie inovatívnych senzorických systémov, HRI rozhraní, ako aj iných oblastí zdanlivo nesúvisiacich s robotikou (napr. Psychológia, dizajn)

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný partner projektu Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY žiadateľa MATADOR Industries, a. s. z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Neurčené / N/A