All Market Actors

Information

Registered Address: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  00211095
Web:  https://www.omnia.sk
SK NACE:  Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. [25990]

General Overview

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. patrí k tradičným výrobcom výkovkov a sústružených krúžkov na Slovensku. OMNIA KLF, a.s. vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších odvetviach.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A