Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  00211095
Web:  https://www.omnia.sk
SK NACE:  Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. [25990]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. patrí k tradičným výrobcom výkovkov a sústružených krúžkov na Slovensku. OMNIA KLF, a.s. vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších odvetviach.

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A