All Market Actors

Information

Registered Address: Metodova 8, Bratislava 821 08
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  35697270
Web:  https://www.orange.sk
SK NACE:  Činnosti bezdrôtových telekomunikácií [61200]

General Overview

Telekominikačný operátor

Smart Mobility Activities

Neúspešný partner projektu Strategický výskum v oblasti testovania pre rôzne stupne autonómnej jazdy a ich kompatibilita s cestnou a komunikačnou infraštruktúrou Slovenskej republiky žiadateľa SAV z OPVaI
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná