Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Metodova 8, Bratislava 821 08
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35697270
Web:  https://www.orange.sk
SK NACE:  Činnosti bezdrôtových telekomunikácií [61200]

Všeobecná charakteristika

Telekominikačný operátor

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný partner projektu Strategický výskum v oblasti testovania pre rôzne stupne autonómnej jazdy a ich kompatibilita s cestnou a komunikačnou infraštruktúrou Slovenskej republiky žiadateľa SAV z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná