All Market Actors

Information

Registered Address: Radničné námestie 3 902 01 Pezinok
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36282600
Web:  https://www.iso31000.sk
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

General Overview

Návrh a rozvoj podnikateľských stratégií. Sprostredkovanie finančných prostriedkov z verejných a súkromných zdrojov.

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Use case:  Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A