Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Radničné námestie 3 902 01 Pezinok
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36282600
Web:  https://www.iso31000.sk
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Návrh a rozvoj podnikateľských stratégií. Sprostredkovanie finančných prostriedkov z verejných a súkromných zdrojov.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A