All Market Actors

Information

Registered Address: Láb 619 900 67 Láb
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  50326945
Web:  https://powermode.eu/index.php
SK NACE:  Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n. [47789], Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

General Overview

Spoločnosť vyvýjajúca produkty v oblasti smart city

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Use case:  Mestské križovatky
Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)