Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Láb 619 900 67 Láb
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50326945
Web:  https://powermode.eu/index.php
SK NACE:  Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n. [47789], Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47990]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť vyvýjajúca produkty v oblasti smart city

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Prípad použitia (Use case):  Mestské križovatky
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)