All Market Actors

Information

Registered Address: Vajnorská 137 830 00 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  17055164
Web:  https://www.ppa.sk
SK NACE:  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov [33200]

General Overview

Realizácia investičných celkov a rekonštrukcií vo všetkých oblastiach priemyslu a civilný inžiniering. Analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Výroba vysokokvalitných rozvádzačov.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A